Άγγελος Π. Καρατζαφέρης - Ειδικός Παθολόγος - Σχετικά με εμένα


Άγγελος
Π. Καρατζαφέρης

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.

Ιπποκράτης 460-370 π.Χ.

START MOBILE


Άγγελος
Π. Καρατζαφέρης

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.

Ιπποκράτης 460-370 π.Χ.

Άγγελος Π. Καρατζαφέρης - Ειδικός Παθολόγος - Σχετικά με εμένα

END MOBILE


Ακαδημαϊκή – Επαγγελματική Δραστηριότητα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόφοιτος με τον βαθμό «Άριστα» (1994 – 2000)

Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Νομαρχία Αθηνών (2001)

Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου

Νοσοκομείο Κορίνθου Κέντρο Υγείας Κιάτου
Περιφερικό Ιατρείο Κάτω Διμηνιού, (04/2001 – 08/2002)

Ειδικότητα στην Παθολογία

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
(Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Μ. Μουτσόπουλος) Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»,
Αθήνα (Μάιος 2004 – Νοέμβριος 2008)

Απόκτηση τίτλου Iατρικής Ειδικότητας Παθολογίας

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (19/1/2009)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάριο στην Οξεία και Χρόνια Ηπατική Ανεπάρκεια

Μάιος 2005

Κλινικό Φροντιστήριο 1st Smoking Cessation Workgroup

Μάιος 2009

5ο Σχολείο Ηπατολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος

Νοέμβριος 2011-Απρίλιος 2012

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας
Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

(Διευθυντής: Αν/της Καθηγητής Κ.Ν.Συρίγος) Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία» (Φεβρουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2009)

• Επιμελητής Παθολογικής Κλινικής Βιοκλινική Αθηνών

Δ/ντής: Δημήτριος Κουντουράς, Παθολόγος-Ηπατολόγος (Ιανουάριος 2010 – Φεβρουάριος 2011)

• Επιμελητής Γ’ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ General Hospital

Δ/ντής: Δημήτριος Κουντουράς, Παθολόγος-Ηπατολόγος (Μάρτιος 2011- Σεπτέμβριος 2011)

• Επιμελητής Δ΄Παθολογικής-Ηπατολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα με παράλληλη δραστηριότητα στο Νοσοκομείο Υγεία

Δ/ντής: Δημήτριος Κουντουράς, Παθολόγος-Ηπατολόγος (Οκτώβριος 2011 – Ιανουάριος 2016)

• Υπεύθυνος Ιατρός Παθολόγος Ιατρείου ALPHA BANK Αθηνών

(Φεβρουάριος 2016 έως και σήμερα)

ΒΡΑΒΕΙΟ

Αριστείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001)


Εκπαιδευτικό έργο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2009

3ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Διάλεξη με θέμα: Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, μύθοι και πραγματικότητες

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μaster Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Ογκολογία Θώρακος Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα

Διάλεξη με θέμα: Αντιμετώπιση της οστικής νόσου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή ως co-investigator στην διεθνή, τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη με τίτλο:
Peginterferon Alfa-2a and Ribavirin Combination Therapy in Patients With HBeAg-negative Chronic HBV Infection (PARC Study). Μάρτιος 2005 έως Απρίλιος 2010.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Οργάνωση και διαχείριση εθελοντικής αιμοδοσίας εργαζομένων ALPHA BANK, ενός εκ των μεγαλύτερων συλλόγων εθελοντικής αιμοδοσίας της χώρας.

MΕΛΟΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, ΕΕΜΗ – eemh.gr


Δημοσιεύσεις

1. Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int. 2011 Aug; 10(4): 393-8

Tsiakalos A, Hatzis G, Moyssakis I, Karatzaferis A, Ziakas PD, Tzelepis GE
Portopulmonary hypertension and serum endothelin levels in hospitalized patients with cirrhosis

2. Liver Int. 2009 Nov; 29(10):1538-42. Epub 2009 Jul 31.

Tsiakalos A, Karatzaferis A, Ziakas P, Hatzis G.
Acute-phase proteins as indicators of bacterial infection in patients with cirrhosis

3. Journal of Rheumatology, 2008 Aug 15.

Hatzis GS, Fragoulis GE, Karatzaferis A,Delladetsima I, Barbatis C, Moutsopoulos H.M.
Prevalence and Longterm Course of Primary Biliary Cirrhosis in Primary Sjogren’s Syndrome

Ελάτε να τα πούμε από κοντά